Voorbeeld aanpak gezondheid door werkgever / Gezond

Op locatie worden activiteiten uitgevoerd op het gebied van mindfullness trainingen, sneltoetsentraining en leefstijlprogramma’s (MyDailyLifestyle). Aanmelden hiervoor staat voor iedereen open.

Bedrijfsgezondheidspakket

In overleg met een ziektekostenverzekeraar heeft de werkgever een bedrijfsgezondheidspakket opgesteld met verschillende vormen van (preventieve) hulpverlening. Deze kunnen door de bedrijfsartsen op alle locaties van het bedrijf worden ingezet. Te denken valt aan: psychologische hulpverlening, stoppen met roken programma’s, stresspreventie, bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie op de locatie en verwijzing naar een diëtist.

ADM-beleid

Het gebruik van alcohol, drug en (illegale) medicijnen (ADM) kan ernstige gevolgen hebben. Medewerkers die een probleem hebben met het gebruik van ADM, hebben ook meestal andere problemen. Het beleid van de werkgever is gericht op het bestrijden van het gebruik van deze middelen vanuit het oogpunt van veiligheid en productiviteit, en ook vanuit het oogpunt van gezondheid en welzijn van de medewerker. In overleg met de OR is daarom afgesproken dat er periodiek controles plaatsvinden op ADM-gebruik en dat er ondersteuning wordt geboden door een maatschappelijk medewerker en/of bedrijfsarts. Duidelijke gedragsregels helpen. Bij geen verbetering en bij blijvende risico’s bij taakuitoefening kan ontslag het gevolg zijn.