Versobering WW gerepareerd voor MITT-sector

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Het gevolg hiervan is dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. De “verzamel-cao”, die deze reparatie regelt voor onder andere de werkgevers en werknemers die vallen onder de MITT, zal met ingang van 1 februari 2019 in werking treden.

Dit betekent dat u vanaf 1 februari 2019 gehouden bent een percentage van het loon van uw werknemers af te dragen aan de Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW). Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

De bijdrage voor de reparatie wordt betaald door de werknemers. Werkgevers houden hiervoor een percentage in op het brutoloon van de werknemer. Vervolgens wordt de bijdrage in het SPAWW-fonds gestort. De premie voor de wettelijke WW wordt door de werkgevers betaald. Dit is zo afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

• De werkgever houdt per 1 februari 2019 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de SPAWW.
• Werkgevers ontvangen op korte termijn een brief van de SPAWW, het landelijk fonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PAWW- regeling.
• In de brief staat alle informatie die je nodig hebt om je als organisatie aan te melden als deelnemer. Aanmelding is verplicht.
• Het is van belang deze aanmelding zo snel mogelijk te regelen, zodat periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen kan plaatsvinden. Dat gaat via een simpel opgezette portal, dus met weinig administratieve rompslomp.
• Bijna alle salariskantoren hebben de aanpassingen al in hun systemen opgenomen. Overleg dit voor de zekerheid tijdig zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Wat betekent dit voor de werknemer?

  • De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 2 februari 2019 werkloos zijn geworden en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. De PAWW repareert ook de versobering van de loongerelateerde WGA.
  • Een werknemer kan aanspraak maken op de PAWW-uitkering als hij in elk geval op 01-02-2019 (nog) in dienst was;
  • Als de WW-uitkering na twee jaar afloopt (WW- of loongerelateerde WGA-uitkering) of als de werknemer eerder al een onvolledige opbouw blijkt te hebben, kan mogelijk nog aanspraak worden gemaakt op de Private Aanvulling WW (PAWW);
  • Per 1 februari houdt de werkgever de premie in op het salaris. Dat is een percentage van het salaris. In 2019 gaat dat om 0,30%.

Meer weten?

Kijk op de website van de Stichting PAWW