RI&E MITT geactualiseerd


Modint en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV Vakmensen hebben speciaal voor de mode- en interieurbranche en voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) geactualiseerd en laten certificeren. Deze RI&E is een praktisch instrument dat ondernemers helpt om arborisico’s in het werk aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Hoe beter de arbeidsomstandigheden, hoe gezonder het bedrijf en hoe beter van de werknemers!

Op grond van de Arbowet is elk bedrijf met medewerkers verplicht een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E moet altijd actueel zijn. De Inspectie SZW controleert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of er een getoetste RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Heeft de werkgever geen RI&E dan zal de Inspectie SZW direct een boete aanzeggen. Als de RI&E niet volledig is, geeft de Inspectie SZW een waarschuwing met een termijn van maximaal 3 maanden om de RI&E in orde te maken.

De branche RI&E levert bedrijven in de sector voordeel op en zijn specifiek gericht op de vraagstukken die spelen in de sector! Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder de MITT-branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. Met deze digitale RI&E voldoet de organisatie in 5 stappen aan haar arboverplichting wat betreft het hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie. Hiermee wordt veel tijd en geld bespaar. Indien het bedrijf meer dan 25 werknemers heeft dan kunt de uitgevoerde branche RI&E laten toetsen door Modint.

Gebruik maken van het digitale RI&E instrument? Stuur dan een e-mail aan rie@modint.nl.