Training ‘Omgaan met veranderingen’

Regie & Effectiviteit

1. Ken je Talenten: Jezelf en anderen beter leren kennen, wederzijds begrip, daardoor meer  vertrouwen, vanuit vertrouwen ontstaat betere samenwerking.

2. Regie over je leven en loopbaan: Richting bepalen, proactief handelden en initiatief leren nemen.

3. Personal Branding: Maakt je bewust van wie je bent, wat je toegevoegde waarde is, hoe je gezien wilt worden en hoe je dat uitdraagt: kortom je eigen merk.

4. Persoonlijke effectiviteit: Grip krijgen op je activiteiten en tijd waardoor je effectiever gaat werken. Bewust worden en zicht krijgen op werkdruk.

 

Samenwerking & Klanttevredenheid

5. Werken aan succesvolle relaties: Leren om echt contact te maken met de ander. Je hoort, ziet en begrijpt de ander waardoor je echt met elkaar in gesprek bent.

6. Samen kom je verder: Vervolg op training 1. Verschillen in mensen beter herkennen, kwaliteiten beter benutten en persoonlijke valkuilen vermijden.

7. Haal het beste uit je gesprekken: Structuur aanbrengen in je gesprekken. De regie over het gesprek hebben en houden om zo je invloed te vergroten

8. Snelle e-mails, tevreden klanten: Bewustwording van de impact die e-mails hebben op je zakelijke relaties en het belang van structuur en toonzetting.

 

Verandering & Flexibiliteit

9. Veranderen is handelen: Zicht krijgen op dat wat je belemmert mee te gaan in een verandering, leren hoe je beter met verandering kunt omgaan.

10. Daag jezelf uit!: Mensen uitdagen volledig anders te denken om zo nieuwe (loopbaan)mogelijkheden te ontdekken.

11. Maak werk van je loopbaan: Continu en consistent zichtbaar en vindbaar zijn voor potentiële opdrachtgevers.

12. Solliciteren met succes: Zicht krijgen op een goede match: je goed kunnen presenteren en je toegevoegde waarde weten te benoemen.

Managersprogramma

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Met name voor managers ligt hier een belangrijke taak. Hun rol is cruciaal om van ontwikkeling van medewerkers een continu proces te maken. Daarom hebben we een programma van 3 trainingen speciaal voor managers.

1. Zet je talenten goed in: Zicht krijgen op de kwaliteiten van je medewerkers, hoe je die effectief inzet en daarmee hun toegevoegde waarde vergroot.

2. Duurzaam managen: Samen met je medewerkers invulling geven aan ontwikkelplannen en daardoor continue werken aan ontwikkeling.

3. Mobiliteit en flexibiliteit: Medewerkers constructief begeleiden in een dynamische loopbaan, hen breed inzetbaar en mobiel houden.

Investering per training

Tijd: 1 dag per training, 8 praktijkopdrachten (laatste opdracht 6 maanden na de training) die maximaal 5 tot 20 minuten tijd per keer in beslag nemen.
Prijs: € 275,- per persoon per training

Doelgroep:

Iedereen die werkzaam is of wil zijn, in alle branches, functies, en voor ieder opleidingsniveau. Voorwaarde is dat mensen de Nederlandse taal goed beheersen in woord en geschrift.

Resultaat

  • Actieve en gemotiveerde medewerkers die bewust met zichzelf en hun loopbaan bezig zijn.
  • Managers zijn beter in staat doelgerichte ontwikkelgesprekken met hun medewerkers te voeren.
  • Minder mensen die onnodig buiten het arbeidsproces komen te staan.