Ten Cate Geosynthetics(wijziging aanvangstijden ploegendienst) / Pilot


Aanpak / regeling

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat later in de ochtend beginnen het beste aansluit op het normale bioritme. Mede op advies van de Arbo Unie is voorgesteld om de ploegentijden een uur op te schuiven. Om de gevolgen van de nieuw in te voeren ploegentijden in kaart te kunnen brengen en, indien nodig, passende begeleiding te kunnen ontwikkelen is binnen twee organisatie onderdelen in Nederland de pilot van start gegaan. TenCate Geosynthetics is een van deze werkmaatschappijen. Voor de start van de pilot zijn de medewerkers geïnformeerd over de aanleiding, doel en uitvoering. Samen met het verantwoordelijke management hebben de bedrijfsarts van Arbo Unie en de heer Bosch (HR directeur Nederland) informatiesessies verzorgd voor de verschillende ploegen. Gedurende de pilot is er ook een voorlichting van de vitaliteitscoach van Arbo Unie geweest. Tijdens deze presentatie (zie bijgevoegde presentatie “vitaliteit Geosynthetics) is er uitleg gegeven aan de medewerkers.

Tevens is er de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een interventie om zijn vitaliteit te vergroten. Uit de pilotresultaten blijkt mede dat er verschillende medewerkers vragen hebben over voeding en het slapen, in slaap vallen, ook lastig kan zijn. De inzet van een Vitaliteitscoach kan hierbij ondersteunen. In de pilot is de mogelijkheid tot deze advisering bekend gemaakt aan de deelnemers en is een eerste advies gepresenteerd.

Resultaten na opvolging tips vitaliteitscoach

Resultaten na opvolging tips vitaliteitscoach / verschuiven aanvangstijden ploegendienst (kan het opleveren)

  • Afname vermoeidheid;
  • Betere concentratie en geheugen;
  • Kwaliteit van slaap neemt overdag toe;
  • Minder gezondheidsklachten. 
Tips voor collega ondernemers

Het creëren van draag is een van de belangrijkste peilers onder de invoering van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Met name als het de persoonlijke fysieke en mentale gezondheid betreft en er mogelijk gedragsveranderingen doorgevoerd zouden moeten worden. Denk hierbij aan eet, drink en slaappatronen.

Bekijk de presentatie Vitaliteit Geosynthetics