Stichting Opleidingsfonds

Wat doet SO MITT?

SO MITT is het ESF-subsidieloket voor scholingssubsidies mode-, interieur- tapijt- en textielindustrie. SO MITT is door het Agenschap SZW aangewezen als aanvrager en begunstigde van ESF-subsidies in het kader van de programmaperiode 2019-2021.

Waarom doet SO MITT dit?

Op allerlei gebieden wordt er bezuinigd, zo blijkt uit de plannen van het kabinet. We zitten in economisch roerige tijden. Desondanks is het van groot belang te blijven investeren op HR gebied en in opleiding en training van uw medewerkers. De ontwikkelingen in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie staan niet stil. Van MITT-ondernemingen wordt alert inspelen op de ontwikkelingen én het benutten van marktkansen gevraagd om de continuïteit en groei van uw onderneming te waarborgen. U als geen ander weet hoe belangrijk het is om nu te beschikken over gemotiveerd en vitaal personeel. Dit wilt u voor de toekomst ook zo houden. Het beste uit uw mensen halen en hun energieke inzet behouden, ook als zij langer bij u werken, gaat niet vanzelf. Dit vraagt aandacht voor de motivatie van medewerkers, voor de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden en voor het behouden van een goede gezondheid. U mag hier natuurlijk van medewerkers ook zelf een verantwoordelijkheid verwachten.

Een goed HR-beleid en goed opgeleid personeel maken daarbij het verschil!

CAO-partijen willen graag dat de voor de bedrijfstak beschikbare ESF- of andere subsidiegelden optimaal benut worden door en voor werknemers en bedrijven. CAO-partijen vertrouwen op een brede inzet van subsidiegelden in en voor werknemers en bedrijven in de bedrijfstak. SO MITT wil de bedrijven daarbij zo veel als mogelijk ondersteunen en behulpzaam zijn. Bedrijven die voor deze subsidie in aanmerking willen komen, zullen echter een aantal verplichte administratieve ESF-spelregels dan wel spelregels op basis van de regeling cofinanciering sectorplan moeten volgen. SO MITT subsidie-secretariaat Voor de uitvoering van de ESF-subsidieregeling wordt samengewerkt met Oude Avenhuis & Van Dijk B.V. (OAVD) te Amersfoort. OAVD is voor bedrijven het eerste aanspreekpunt voor de ESF-subsidieregeling. Zowel voor lopende ESF-projecten als voor nieuwe ESF-projecten, als ook voor al uw (technische) vragen over de ESF-subsidieregeling kunt u contact opnemen met OAVD.

Bestuurssamenstelling SO MITT

De helft van de bestuursleden wordt benoemd door de werkgeversorganisatie MODINT, ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel te Zeist en de andere helft door de werknemersorganisaties FNV te Utrecht, CNV Vakmensen te Houten en De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening te Culemborg.

Het bestuur van SO MITT bestaat uit 4 werkgevers- en 4 werknemersleden, te weten:

Leden werkgevers:
Namens MODINT
De heer G.A.J. Lamers
De heer M. Mulder
De heer J.A. Bosman
Mevrouw F.C.A. Wolsky

Leden werknemers:
Namens FNV: Mevrouw S. Baghat-Ziadi
Namens CNV Vakmensen: Mevrouw C.P.M. Huntjens
Namens De Unie: De heer E.H.A. Geurts

Contactgegevens Secretariaat SO MITT:
Bezoekadres: Arnhemse Bovenweg 100, Zeist
Postbus 762
3700 AT  Zeist
Telefoon: +31 (0)88 8100 910
Email: info@vakraadmitt.nl