Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid

Wat doet SAVAMITT?

Het collectief doen verzekeren van de werknemers op wie de CAO SAVAMITT van toepassing is tegen het risico van het zgn. WGA-hiaat (vanaf 1-1-2004) respectievelijk het zgn.WAO-gat (tot 1-1-2004) in opdracht van CAO-partijen en binnen de grenzen getrokken door CAO-partijen. Meer informatie over deze zgn. SAVAMITT-verzekering vindt u onder ‘Abeidsongeschiktheid.

Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfstak mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun re-integratie in het arbeidsproces en gericht op het verbeteren van hun sociale en/of arbeidsmarktpositie. 

Bestuurssamenstelling

De helft van de bestuursleden wordt benoemd door de werkgeversorganisatie MODINT, ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel te Zeist en de andere helft door de werknemersorganisaties FNV te Utrecht, CNV Vakmensen te Houten en De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening te Culemborg.

Het bestuur van SAVAMITT bestaat uit 4 werkgevers- en 4 werknemersleden, te weten:

Leden werkgevers:
Namens MODINT
De heer G.A.J. Lamers
De heer M. Mulder
De heer J.A. Bosman
Mevrouw F.C.A. Wolsky

Leden werknemers:
Namens FNV: Mevrouw S. Baghat-Ziadi
Namens CNV Vakmensen: Mevrouw C.P.M. Huntjens
Namens De Unie: De heer E.H.A. Geurts

Het secretariaat van SAVAMITT is gevestigd te Zeist. Het secretariaat wordt gevoerd door de heer R.A. Veldman (sr. beleidsadviseur Sociale Zaken), geassisteerd door mevrouw M.S. van der Heijdt-van Geresteyn.