Sluit u aan bij en onderteken het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Op 9 maart jl. het IMVO (International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Convenant Duurzame Kleding en Textiel door een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid gepresenteerd. 
Sociale partners in de MITT-sector, Modint, FNV en CNV Vakmensen, maakten hier uiteraard deel van uit. Andere partijen bij het convenant zijn: InRetail, VGT, Solidaridad, Unicef Nederland, de Landelijke India Werkgroep, de Stichting Stop Kinderarbeid en de Stichting Viervoeters.
Zij bundelen hiermee hun krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Zo willen zij bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samenwerken om problemen als gevaarlijke werkomstandigheden, kinderarbeid en gedwongen arbeid alsmede milieuvervuiling en dierenleed gezamenlijk aan te pakken. 

De volgende stap voor het bedrijfsleven in dit proces is de ondertekening van  het convenant- in juni 2016 –  door ten minste 35 bedrijven uit de kleding- en textielsector, die samen minimaal 30 procent van de omzet in Nederland vertegenwoordigen. Minister Ploumen zal in deze periode tot juni zorgdragen voor het zekerstellen van de financiering van het convenant.
Modint en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen roepen u op om u aan te sluiten bij dit IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel en dit te ondertekenen. 

U kunt dit convenant hier

 downloaden. Ook op de website van de SER kunt u nadere informatie over dit convenant vinden en is de tekst van het IMVO Convenant is online beschikbaar.

Bedrijven die het convenant ondertekenen verschaffen zichzelf daarmee een veel betere uitgangspositie voor de continuïteit van hun eigen onderneming. Tevens dragen zij naar vermogen, in redelijkheid en billijkheid, bij aan de noodzakelijke transitie van de kleding- en textielsector. Het convenant biedt daarbij het kader waarbinnen bedrijven hun individuele IMVO beleid verder kunnen ontwikkelen, Deelnemende bedrijven kunnen tevens profiteren van de gezamenlijke activiteiten en ondersteuning die de alle partijen bij het convenant te bieden hebben.
Nadere informatie: Jef Wintermans van Modint (wintermans@modint.nl; tel. 030 2320922), die de deelname aan leverancierskant coördineert. Op 22 april as. wordt door Modint hierover ook een bijeenkomst georganiseerd.