Sectorplan voor MITT ingediend

Het doel van het sectorplan is de werking van de sectorale arbeidsmarkt te optimaliseren zodat voldoende (nieuwe) vakkrachten blijvend beter opgeleid en inzetbaar zijn voor de sector.

Door middel van het Sectorplan zet de MITT branche in op: arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren, scholing, mobiliteit & duurzaamheid, goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Binnen deze thema’s vinden verschillende activiteiten plaats op branchebreed niveau, maar ook bij individuele bedrijven.  Een onderdeel binnen het sectorplan is het aanscherpen van de jongeren campagne “Watmaakjijervan.nl”. Deze campagne brengt de MITT-branche onder de aandacht bij jongeren. Ook worden er extra inspanningen geleverd om jongeren in dienst te nemen. Dit gebeurt o.a. via zogeheten BBL-trajecten.

Daarnaast is er aandacht voor het borgen van specifieke vakkennis en intensivering van scholingsactiviteiten. Er worden diverse initiatieven genomen om werknemers vitaal en competent inzetbaar te houden, van preventief medisch onderzoek, tot health checks en advies over een gezonde leefstijl. Ook komt het optimaliseren en professionaliseren van loopbaanbeleid aan bod.

Het Sectorplan kent een looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2015. Met het sectorplan is ruim 7,4 miljoen euro gemoeid waarvoor 50% cofinanciering wordt gevraagd.