Scholingsbeleid voor de MITT / Scholing

  • Door potentiële werknemers, vooral jongeren dus, te wijzen op het brede scala aan opleidingen en de mogelijkheden daarna op de arbeidsmarkt.
  • Door huidige werknemers in de branche erop te wijzen dat ze via bepaalde vakcursussen naar andere, vaak hogere functies kunnen doorstromen. Niet alleen, omdat daarmee de vakkennis- en kunde binnen het bedrijf toeneemt. Ook omdat het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen, zo is allang bewezen, het zelfvertrouwen van de werknemers vergroot en daarmee hun motivatie. Verder verstevigt het de concurrentiepositie van het bedrijf waar ze werken, een gegeven dat ook voor hun eigen positie en toekomst van direct belang is.
  • Door werkgevers ervan bewust te maken dat het goed opleiden van medewerkers niet alleen de kwaliteit van de bedrijfsvoering en daarmee vaak het bedrijfsrendement verbetert, maar dat dit met het oog op technologische en procesmatige veranderingen ook gewoon noodzakelijk is. Anders gezegd, door de scholingsbereidheid bij de aangesloten bedrijven te bevorderen. Daarnaast wil de Vakraad MITT duidelijk maken dat indien men het maximale rendement uit scholing en opleiding wil halen, die op structurele, planmatige basis moeten plaatsvinden.
  • Door de branche zelf een moderner en inspirerender imago te geven en daardoor vooral voor jonge werknemers aantrekkelijker te maken. Medewerkers moeten er trots op zijn in ons (mooie) vakgebied hun brood te verdienen. 

.


 

Sociale partners: