Regeling Opleidings Subsidies voor mode- en interieurindustrie. / Scholing

 Per 1 januari 2017 is de ROS-regeling voor de mode- en interieurindustrie beëindigd.
Via de ROS-regeling kon een bijdrage verstrekt worden in kosten van scholing en opleiding van mode- en interieurbedrijven. De Vakraad MITT beoogde via een dergelijke tegemoetkoming in de kosten het kennisniveau in de bedrijven in de mode- en interieurindustrie te verhogen en te verbreden. De laatste jaren werd nauwelijks gebruik gemaakt van de regeling. Daarom heeft d Vakraad MITT besloten met de regeling te stoppen.

 

 

geld

Sociale partners: