Doelstelling op het gebied van scholing & ontwikkeling / Scholing

De Vakraad MITT wil bedrijven actief ondersteunen bij het opzetten van een structureel opleidingsbeleid. Door een planmatige meerjarenaanpak  op basis van een bedrijfsopleidingsplan wordt scholing een effectief managementinstrument. .
marker

De doelstellingen van de Vakraad MITT op het gebied van opleiding en ontwikkeling zijn in de statuten als volgt verwoord: 

 

a.     het formuleren en vaststellen van het opleidings- en scholingsbeleid betrekking hebbende op scholing en/of employability van werknemers voorzover betrekking hebbend op vakopleidingen in de Mode- en Interieurindustrie en ten behoeve van werkgevers betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen in de Mode- en Interieurindustrie;

b.    het bevorderen, opzetten en doen organiseren van opleidingen en/of cursussen met inbegrip van projecten betrekking hebbende scholing en/of employability van werknemers voorzover betrekking hebbend op vakopleidingen in de Mode- en Interieurindustrie en ten behoeve van werkgevers betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen in de Mode- en Interieurindustrie; 

c.    het verstrekken van bijdragen ter bestrijding van tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor opleiding, onderwijs, vorming en scholing, her- en bijscholing, alsmede het opzetten en doen organiseren van opleidingen en/of cursussen met inbegrip van projecten betrekking hebbende op scholing en/of employability van werknemers in de bedrijfstak voorzover betrekking hebbend op vakopleidingen in de Mode- en Interieurindustrie en ten behoeve van werkgevers betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak;

 

d.    het aanvragen van of bemiddeling verlenen ter verkrijging van subsidies of andere financiële middelen in het belang van de bedrijfstak, in het bijzonder voor opleiding en scholing.


 

Sociale partners: