Activiteiten gericht op het verbeteren van het opleidingsniveau binnen het bedrijf / Scholing

Het plan vermeldt onder meer wanneer welke medewerker tegen welke kosten welke opleiding/cursus gaat volgen. Dit overzicht biedt meteen de mogelijkheid een lijst van scholingsprioriteiten op te stellen en inzicht te krijgen in het totale kostenplaatje. Het plannen van scholing geeft ook de mogelijkheid om de financiële consequenties te spreiden en de eventuele vervanging te regelen. Als bedrijf kunt u zelf bepalen op welke wijze uw bedrijfsopleidingsplan tot stand komt. Voorwaarde is echter, dat het opleidingsplan voldoet aan een aantal criteria en kwaliteitseisen.

 

De Vakraad MITT stimuleert MITT bedrijven om meer planmatig met opleidingen om te gaan.  Om de bedrijven behulpzaam te zijn bij het opstellen van een BOP is een raamwerk voor het opstellen van een BOP ontwikkeld. Download het BOP-RAAMWERK  hier.

Activiteiten met betrekking tot voorlichting en PR

Voorlichtings-/imagocampagne
De juiste mensen voor de juiste functies, ook binnen onze branche is en blijft een belangrijk punt. Om die reden wordt voor de MITT-branche onder de slogan “WAT MAAK JIJ ERVAN! een website voor leren en werken in de mode-, interieur-, tapijt- en textielbranche” in de lucht gehouden: www.watmaakjijervan.nl. Via www.watmaakjijervan.nl wordt uitgebreid voorlichting gegeven aan leerlingen, studenten en (potentiële) werknemers  over opleidingen, leren en werken in de mode-, interieur-, tapijt- en textielbranche en alles wat hiermee samenhangt. Werkgevers en werknemers worden op deze website (www.vakraadmitt.nl) op de hoogte gehouden van het CAO, ARBO, scholing/opleiding, duurzame inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.


Sociale partners: