Opleiding/Scholing

Ontwikkel uw mensen!

De afgelopen jaren heeft het beroepsonderwijs in Nederland hard gewerkt aan een nieuwe competentiegerichte structuur voor vakgerichte opleidingen. MODINT en de vakbonden zijn hierbij actief betrokken geweest, om de nieuwe opleidingsstructuur zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de sector. In de brochures “Coaching in de bedrijfstak MITT”: van Kenniscentrum Handel (KCH) vindt u voor de sectoren mode en interieur respectievelijk tapijt en textiel: informatie over deze nieuwe structuur en de beroepsopleidingen die voor een bedrijf relevant zijn, met als doel om bedrijven te ondersteunen bij het begeleiden van hun medewerkers of stagiairs. Wij bevelen deze brochures dan ook van harte bij u aan en wensen u veel succes bij de ontwikkeling van uw mensen!

MITT-Monitor 2011 – Inventariserend onderzoek naar scholing- en personeelsbehoefte in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.

In 2011 heeft de Vakraad MITT, in samenwerking met MODINT en KCH HCM, een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder alle leveranciers en fabrikanten in de sectoren Mode, Interieur, Textiel en Tapijt. De centrale vraag van dit onderzoek was: welke trends en ontwikkelingen (markt, technologie, wet- en regelgeving en bedrijfsorganisatie) hebben in de periode 2011-2015 impact op de genoemde branches en welke consequenties hebben deze ontwikkelingen voor de beroeps- of functie-inhoud; het niveau waarop werknemers moeten functioneren; de eventuele introductie van nieuwe beroepsspecialismen; de personeelsvraag, employability en het benodigde onderwijsaanbod? Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek bekend. De samenvatting treft u hier aan:  MITT monitor samenvattende conclusies en aanbevelingen. Indien u geïnteresseerd bent in het volledige rapport kunt u deze opvragen bij de Vakraad MITT (vakraadmitt@modint.nl)


 

 

Sociale partners: