SAVAMITT verzekering / Arbeidsongeschikt

CAO SAVAMITT 2019 REGLEMENT 2019

Premie WGA-hiaat verzekering SAVAMITT 2020

De reguliere premie voor de WGA-Hiaatverzekering is voor 2020 vastgesteld op 0,420% (2019: 0,121%) van het loon tot het maximum SV-loon per januari 2020. Dit maximum SV-loon is vastgesteld op €57.232 (2019: €55.927).

De WGA-Hiaatverzekering is een werknemerspremie, die u volledig op het loon van de werknemer kunt inhouden. De premie geldt voor alle ondernemingen in de MITT-sector (en de bij deze ondernemingen in dienst zijnde werknemers).

SAVAMITT-verzekering (Collectieve WGA-hiaatverzekering Uitgebreid voor de MITT industrie)

Op 1 januari 2009 is de SAVAMITT-verzekering gewijzigd en is gekozen voor de WGA Hiaatverzekering Uitgebreid. Op deze wijze wordt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid beschermd tegen een gunstige collectieve premie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vernieuwde SAVAMITT-CAO 2019, het SAVAMITT-reglement en de Verzekeringsvoorwaarden SAVAMITT van Centraal Beheer.

De collectieve WGA-hiaatverzekering geldt in principe voor alle werknemers en werkgevers in de Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie onder nader te bepalen voorwaarden en behoudens de mogelijkheid van dispensatie voor het bedrijf en afstand doen voor de individuele werknemer.

De WGA Hiaatverzekering Uitgebreid van SAVAMITT biedt alle werknemers extra inkomenszekerheid, in aanvulling op hun WGA-uitkering, tot de maximum SV-loongrens van € 57.232 (januari 2020).  De werknemer heeft tot de AOW-gerechtigde leeftijd de garantie van een inkomen dat minstens 70% van het oude brutoloon bedraagt.

Ook bij deze WGA-hiaat verzekering is werken lonend. Indien de werknemer ten minste 50% van de door UWV vastgestelde restcapaciteit benut, wordt het inkomen aangevuld tot maximaal 75% van het loonverschil.

Verder vindt u hier de complete tekst van de CAO SAVAMITT 2019 en het REGLEMENT 2019.  In de Algemene en bijzondere voorwaarden WIA – SAVAMITT van CB staan de rechten en plichten van deze verzekering verder uitgewerkt op basis van genoemde CAO en reglement.

Brochure SAVAMITT voor werkgevers en werknemers
Daarnaast is er informatie voor werknemers en werkgevers beschikbaar. Deze brochure genaamd: “Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie – Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-verzekering“, februari 2019, kunt u hier downloaden.

Bedrijven die nog niet deelnemen aan de WGA-hiaat verzekering via SAVAMITT dienen het bedrijf en hun medewerkers middels een speciaal formulier aan te melden. U kunt dit formulier hier downloaden.

Individuele afstand SAVAMITT-hiaat verzekering

Indien een individuele werknemer vanwege gemoedsbezwaren niet kan deelnemen aan de collectieve WGA-hiaatverzekering dient deze werknemer een afstandsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Stuur vervolgens deze afstandsverklaring aan CB. De werknemer doet daarmee afstand van al zijn rechten op basis van de collectieve WGA-hiaat verzekering.

U kunt de model afstandsverklaring SAVAMITT hier downloaden. Een afstandsverklaring van een individuele werknemer voorkomt een aansprakelijkheid van de werkgever voor eventuele claims van werknemer of verzekeraar.

Collectieve ontheffing/ dispensatie SAVAMITT-hiaat verzekering

Wilt u als bedrijf ontheffing/dispensatie ontvangen van deelname aan de SAVAMITT-regeling voor al uw werknemers, omdat u reeds een eigen verzekering heeft afgesloten, richt dan met het formulier Ontheffing SAVAMITT-regeling, dat u hier kunt downloaden, een verzoek aan het bestuur van SAVAMITT. Voeg bij dit formulier uw polis en de verzekeringsvoorwaarden.

Aanmelding arbeidsongeschiktheid
Hier vindt u tot slot het aanmeldingsformulier arbeidsongeschiktheid en het meldingsformulier 42 weeks herstelmelding, waarmee u arbeidsongeschikten kunt aanmelden resp. langdurige ziektegevallen, d.w.z. langer dan 42 weken, op dient te geven aan CBA.
  

Sociale Partners: