SAVAMITT verzekering / Arbeidsongeschikt

Als u ziek bent of ziek wordt en daarom minder of helemaal niet meer kan werken, krijgt u 2 jaar na uw eerste ziektedag te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet is sinds 2004 de opvolger van de WAO. Bij de WIA staat werken naar vermogen centraal. Het gaat erom wat u nog kunt. Lukt het u niet te re-integreren of aan het werk te blijven? Dan kunt u te maken krijgen met een forse inkomensachteruitgang.

 

Premie WGA-hiaat verzekering SAVAMITT 2021

De reguliere premie voor de WGA-Hiaatverzekering is ook voor 2021 vastgesteld op 0,420% van het loon tot het maximum SV-loon per januari 2021. Dit maximum SV-loon is vastgesteld op €58.311.

De WGA-Hiaatverzekering is een werknemerspremie, die u volledig op het loon van de werknemer kunt inhouden. De premie geldt voor alle ondernemingen in de MITT-sector (en de bij deze ondernemingen in dienst zijnde werknemers).

Ga naar de SAVAMITT-website van Centraal Beheer.

 

 

 

 

 

Sociale Partners: