SAVAMITT verzekering / Arbeidsongeschikt

CAO SAVAMITT 2019 REGLEMENT 2019

Premie WGA-hiaat verzekering SAVAMITT 2019

De reguliere premie voor de WGA-hiaatverzekering is voor 2019 vastgesteld op 0,121% (2018: 0,113%) van het loon tot het maximum SV-loon januari 2019. Dit maximum SV-loon is in 2019 € 55.927,08 (2018: € 54.616,86).

Deze premie geldt voor alle werknemers die in dienst zijn bij ondernemingen in de MITT-sector.

In 2019 is geen sprake meer van een korting op deze premie  voor ondernemingen (en de bij deze ondernemingen in dienst zijnde werknemers):

A) die tot 1 januari 2005 deel hebben genomen aan de regelingen van SAVACO en SAVAT en daarvoor in 2004 premie hebben betaald, of
B) die niet deel hebben genomen aan deze regelingen, maar die vóór 1 januari 2009 zijn gaan deelnemen aan de SAVAMITT-regeling en daarvoor een inkoopsom/premie hebben betaald.

De werknemers in deze ondernemingen hebben van 2005 t/m 2018 geen premie hoeven te betalen. Daar komt per 01-01-2019 een einde aan; er zijn onvoldoende middelen om de korting (premie 0%) nog langer voort te zetten.

Ondernemingen die na 1 januari 2009 zijn gaan deelnemen aan de SAVAMITT-verzekering betalen sinds 2009 de reguliere premie. Er gold voor deze groep geen korting; dat blijft zo.

SAVAMITT-verzekering (Collectieve WGA-hiaatverzekering Uitgebreid voor de MITT industrie)

Op 1 januari 2009 is de SAVAMITT-verzekering gewijzigd en is gekozen voor de WGA Hiaatverzekering Uitgebreid. Op deze wijze wordt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid beschermd tegen een gunstige collectieve premie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vernieuwde SAVAMITT-CAO 2019, het SAVAMITT-reglement en de Verzekeringsvoorwaarden SAVAMITT van Centraal Beheer Achmea.

De collectieve WGA-hiaatverzekering geldt in principe voor alle werknemers en werkgevers in de Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie onder nader te bepalen voorwaarden en behoudens de mogelijkheid van dispensatie voor het bedrijf en afstand doen voor de individuele werknemer.

De WGA Hiaatverzekering Uitgebreid van SAVAMITT biedt alle werknemers extra inkomenszekerheid, in aanvulling op hun WGA-uitkering, tot de maximum SV-loongrens van € 55.927,08 (januari 2019).  De werknemer heeft tot de AOW-gerechtigde leeftijd de garantie van een inkomen dat minstens 70% van het bruto oude loon bedraagt.

Ook bij deze WGA-hiaat verzekering is werken lonend. Indien de werknemer ten minste 50% van de door UWV vastgestelde restcapaciteit benut, wordt het inkomen aangevuld tot maximaal 75% van het loonverschil.

In 2019 is geen sprake meer van een korting op deze premie  voor ondernemingen (en de bij deze ondernemingen in dienst zijnde werknemers): A) die tot 1 januari 2005 deel hebben genomen aan de regelingen van SAVACO en SAVAT en daarvoor in 2004 premie hebben betaald, of B) die niet deel hebben genomen aan deze regelingen, maar die vóór 1 januari 2009 zijn gaan deelnemen aan de SAVAMITT-regeling en daarvoor een inkoopsom/premie hebben betaald.

De werknemers in deze ondernemingen hebben van 2005 t/m 2018 geen premie hoeven te betalen. Daar komt per 01-01-2019 een einde aan; er zijn onvoldoende middelen om de korting (premie 0%) nog langer voort te zetten.

Ondernemingen die na 1 januari 2009 zijn gaan deelnemen aan de SAVAMITT-verzekering betalen sinds 2009 de reguliere premie. Er gold voor deze groep geen korting; dat blijft zo.

De premie kan worden ingehouden op het loon van de werknemer.

Verder vindt u hier de complete tekst van de CAO SAVAMITT 2019 en het REGLEMENT 2019.  In de Algemene en bijzondere voorwaarden WIA – SAVAMITT van CBA staan de rechten en plichten van deze verzekering verder uitgewerkt op basis van genoemde CAO en reglement.

Brochure SAVAMITT voor werkgevers en werknemers
Daarnaast is er informatie voor werknemers en werkgevers beschikbaar. Deze brochure genaamd: “Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie – Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-verzekering“, februari 2019, kunt u hier downloaden.

Bedrijven die nog niet deelnemen aan de WGA-hiaat verzekering via SAVAMITT dienen het bedrijf en hun medewerkers middels een speciaal formulier aan te melden. U kunt dit formulier hier downloaden.

Individuele afstand SAVAMITT-hiaat verzekering

Indien een individuele werknemer vanwege gemoedsbezwaren niet kan deelnemen aan de collectieve WGA-hiaatverzekering dient deze werknemer een afstandsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Stuur vervolgens deze afstandsverklaring aan CB. De werknemer doet daarmee afstand van al zijn rechten op basis van de collectieve WGA-hiaat verzekering.

U kunt de model afstandsverklaring SAVAMITT hier downloaden. Een afstandsverklaring van een individuele werknemer voorkomt een aansprakelijkheid van de werkgever voor eventuele claims van werknemer of verzekeraar.

Collectieve ontheffing/ dispensatie SAVAMITT-hiaat verzekering

Wilt u als bedrijf ontheffing/dispensatie ontvangen van deelname aan de SAVAMITT-regeling voor al uw werknemers, omdat u reeds een eigen verzekering heeft afgesloten, richt dan met het formulier Ontheffing SAVAMITT-regeling, dat u hier kunt downloaden, een verzoek aan het bestuur van SAVAMITT. Voeg bij dit formulier uw polis en de verzekeringsvoorwaarden.

Aanmelding arbeidsongeschiktheid
Hier vindt u tot slot het aanmeldingsformulier arbeidsongeschiktheid en het meldingsformulier 42 weeks herstelmelding, waarmee u arbeidsongeschikten kunt aanmelden resp. langdurige ziektegevallen, d.w.z. langer dan 42 weken, op dient te geven aan CBA.
  

Sociale Partners: