Duurzame inzetbaarheid (Van Puijenbroek Textiel) / Pilot

Puijenbroek

 

 

Project

Annemiek

Annemiek Van Puijenbroek
Preventiemedewerker
013-5313233

Jo Meulenbroeks

Jo Meulenbroeks
Manager P&O
013-5313233

Erwin Napjus

Erwin Napjus
Arbeids- & Organisatieadviseur
Human-Invest
06-20613645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen Van Puijenbroek is een project duurzame inzetbaarheid uitgevoerd. Het doel van het Project duurzame inzetbaarheid is om in kaart te brengen wat het werkvermogen (inzetbaarheid) is van de medewerkers en welke mogelijke acties (organisatie of individu) er nodig zijn om deze inzetbaarheid te borgen tot aan het pensioen. De waarde elementen van duurzame inzetbaarheid zijn: gezondheid & leefstijl, vakkennis & vaardigheden, motivatie & betrokkenheid, werk-privé balans en de arbeidsomstandigheden.

Onderdelen van het project:

Het project bij Van Puijenbroek Textiel bestond globaal uit de volgende stappen:

 

Stap 1: Analyse risico-inventarisatie en –evaluatie en arbeidsomstandigheden.
De aanwezige risico-inventarisatie en –evaluatie en arbeidsomstandigheden zijn geanalyseerd op de prioritaire risico’s binnen Van Puijenbroek Textiel.

Stap 2: Inzetbaarheidsonderzoek (enquête) onder de medewerkers.
Er is een inzetbaarheidsvragenlijst uitgezet onder alle medewerkers. In de vitaliteitsscan zijn alle waarde elementen van duurzame inzetbaarheid uitgevraagd. De webbased vragenlijst is door de medewerkers ingevuld en het invullen van de vragen heeft de medewerker direct inzicht gekregen in zijn/haar persoonlijke situatie. De persoonlijke terugkoppeling bevatte direct adviezen om duurzame inzetbaarheid te optimaliseren.

Stap 3: Individuele vitaliteitscan medewerkers.
De vitaliteitscheck bestaat uit onderzoek van de gezondheid en bestond o.a uit de volgende delen: biometrisch onderzoek, vetpercentage, Meting cholesterol en een longfunctietest.

Stap 4: Verbeterworkshops met sleutelpersonen over de resultaten en opvolging.
De projectleider was faciliterend en begeleidend.

Stap 5: Opstellen managementrapportage.
In de managementrapportage zijn geen individuele medewerkers opgenomen, maar is ingegaan op de eventuele aanwezige trends.

Stap 6: opstellen verbeterplan.

Reactie medewerkers

De medewerkers geven aan dat zij het traject zeer zinvol vinden. Veel van de medewerkers geven aan dat zij maar weinig bij de huisarts komen en dat dergelijke testen een goed beeld geven van de gezondheid. Naast de leefstijl en gezondheid krijg je ook nog inzicht in de werkgerelateerde aspecten zoals betrokkenheid en werkvermogen. Dit geeft soms wel een confronterend beeld, maar dit kan weer leiden tot verschillende acties. Vaak weten mensen wel dat ze te zwaar zijn, maar de bewustwording komt door een scan wel weer terug. Privacy is wel een issue voor medewerkers, ondanks dat het aangegeven is blijft dit een zorg. Medewerkers geven aan dat zij duurzame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid vinden. De medewerker is verantwoordelijk en de werkgever kan/mag motiveren en faciliteren.

Lees hier het hele verhaal van Van Puijenbroek Textiel en het stappenplan om het in te voeren