MDI Gedragsanalyse / Praktische informatie

Achtergrond van het MDI

 

Het MDI gedragsprofiel is gebaseerd op de DISC theorie van de Amerikaanse psycholoog W.M. Marston, die zegt dat het gedrag van de mens kan worden ingedeeld in vier kwadranten: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. De theorie van Jung is hierin terug te vinden, die spreekt over de hoofdassen denken/voelen (verticaal) en introvert/extravert (horizontaal) om mensen in te delen in typen. De MDI methode werkt op basis van deze vier kwadranten, met daaraan gekoppeld bij elkaar passende gedragskenmerken. Ieder mens heeft van elk type wel iets, maar de exacte verhouding is per persoon verschillend.

Ons gedrag heeft veel invloed op onze effectiviteit. We werken meestal niet alleen, maar zijn afhankelijk van wat ons gedrag doet bij andere mensen. Wat voor de één duidelijk communiceren is, is voor de ander te confronterend. Wil de één graag alle achtergronden weten voordat er een beslissing wordt genomen, voor een ander duurt dat allemaal véél te lang. Die is in gedachten al bezig met het volgende punt op de agenda. Daarom is het nuttig om meer inzicht te krijgen in ons gedrag, en waarom we dat gedrag vertonen. Zo krijgen we inzicht in wat ons drijft, en wat ons gedrag oproept bij onze collega’s (en familieleden). Het maakt inzichtelijk waarom individuen met de ene persoon geweldig kunt samenwerken, maar met de ander al snel verzanden in geruzie. En dat kan een stuk effectiever en prettiger, met behulp van het MDI profiel.

Wanneer kan het worden ingezet?

Het MDI-instrument is nuttig voor iedereen die samenwerkt met anderen. Door het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag en het effect op anderen, wordt het mogelijk om effectiever gedrag in te zetten. Meer specifiek is het MDI nuttig voor leidinggevenden en bijvoorbeeld projectmanagers die vanuit hun functie met veel verschillende type mensen moeten samenwerken. Het MDI-rapport genereert tevens een aantal persoonlijke leerdoelen. Daarmee is het ook een goede basis voor coaching, cursussen, trainingen, maar ook als input voor beoordelings- en functioneringsgesprekken.

 

Zeker als het MDI profiel samen met een aantal collega’s wordt gemaakt, geeft het niet alleen inzicht in de individuele deelnemer, maar ook in zijn/haar collega. Het helpt dus om elkaars gedrag en drijfveren beter te begrijpen en om effectiever met elkaar samen te werken. Iedereen is zoals hij is, daar verandert niks aan. Maar inzicht in hoe een ander denkt, waarom hij doet wat hij doet, dat helpt een heel stuk. Het zorgt zelfs voor waardering van die lastige eigenschappen bij de ander. Er is dus geen verkeerd gedrag, maar gedrag kan wel meer of minder effectief zijn in een bepaalde functie en een MDI profiel analyse helpt dat inzichtelijk te maken.

Kosten

De investering in een MDI-rapport bedraagt € 415tot € 475 per deelnemer, afhankelijk van de afname. Dat is inclusief het rapport en een (telefonische) bespreking. Meer informatie is beschikbaar via mdiprofielen.biz