Pensioennieuws: geen verlaging, wel wijziging regeling

04-02 | Ons pensioenfonds Bpf MITT hoeft de pensioenen niet te verlagen in 2021. Maar er verandert wel wat aan de pensioenregeling.

We beginnen met het goede nieuws: Bpf MITT hoeft de pensioenen niet te verlagen. Dat betekent dat het pensioen van (oud-)werknemers niet omlaag gaat. Het gaat om:
• de pensioenuitkeringen voor gepensioneerden, en:
• pensioen dat (oud-)werknemers hebben opgebouwd tot 1 januari 2021 dat nog niet wordt uitbetaald.
Afgelopen jaar zag het er soms niet goed uit. Maar uit de cijfers van 31 december 2020 is gebleken dat de financiële positie van het fonds goed genoeg is om deze vervelende maatregel niet te hoeven nemen.

Geen verhoging
Dit nieuws betekent echter niet dat het fonds er goed voor staat. Er zijn nog te weinig reserves. Het is daarom helaas niet mogelijk om de pensioenen te verhogen. Dat is wel het streven, omdat de prijzen elk jaar een beetje stijgen. Het zou mooi zijn als je pensioen dan meestijgt. Op die manier willen we ervoor zorgen dat iedereen van zijn pensioen (straks) evenveel kan blijven kopen als nu. Maar daarvoor is de financiële positie van Bpf MITT nu niet goed genoeg.

Wijziging regeling: premie en opbouw
Bovenstaande informatie gaat over het pensioen dat al is opgebouwd. Als het gaat om het pensioen dat vanaf 1 januari 2021 nieuw wordt opgebouwd, veranderen er ook twee dingen:
• Werknemers en werkgevers gaan meer premie betalen. Het gaat om een stijging van 2,4%; van 24% naar 26,4%. (Ten Cate: 29,4%). Werknemers betalen een derde, werkgevers twee derde (tenzij een andere verdeling is afgesproken). Werknemers zien hun bijdrage in januari op hun salarisstrook terug;
• Werknemers (en arbeidsongeschikten) gaan minder pensioen opbouwen. Elk jaar wordt bij hen een stukje pensioen ‘bijgeschreven’. Dit stukje is vanaf 1 januari een beetje kleiner dan de jaren ervoor. Het gaat om een verlaging van 0,04%; het zogeheten opbouwpercentage daalt van 1,6% naar 1,56% (Ten Cate: 1,17%).

Kerncijfers
Alle actuele kerncijfers van de pensioenregeling in 2020 en 2021 staan in dit document .

Meer informatie
Werknemers krijgen persoonlijk bericht van Bpf MITT over de wijziging van de regeling. Voor meer informatie, kijk op: www.pensioenfondsmitt.nl.