Participatiewet

Algemene resultaten enquête Vakraad MITT over Participatiewet en Quotumwet

In het voorjaar 2016 heeft de Vakraad MITT ter uitvoering van de afspraak in de CAO MITT 2014-2016 een enquête gehouden onder bedrijven in de sectoren mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie om de stand van zaken te inventariseren van de kennis over en toepassing van de Participatiewet en de Quotumwet.  In totaal hebben 212 bedrijven in de sector meegedaan aan deze enquête. De resultaten op hoofdlijnen leest u hier.

Bedrijven zijn redelijk op de hoogte van deze wetten. Bedrijven hebben vooral behoefte aan schriftelijke of digitale informatie. Hiervoor wordt verwezen naar de bijgevoegde links:

De Participatiewet

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers

Mijn nieuwe werknemer valt onder de Participatiewet

Werken met een ziekte of handicap

Tot slot: in de CAO MITT is een aparte uurloonschaal opgenomen voor medewerkers die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen.
(september 2016)