Niped Gezondheidscheck DI

NIPED Gezondheidscheck
In het kader van het project “Tailormade gezond & energiek werken nu én in de toekomst! Duurzame Inzetbaarheid in de MITT-branche”.
heeft SO MITT een pilot gehouden m.b.t. de bewustwording van werknemers van hun gezondheid, leefstijlen werkomstandigheden.
In april 2018 hebben werknemers van enkele bedrijven uit de MIIT-branche de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck. Met het aanbieden van deze check is een stap gezet in de richting van gezondheidsbevordering en is er een start gemaakt met het investeren in een goede en gezonde werkomgeving.

De Persoonlijke Gezondheidscheck signaleert risicovolle leefstijlpatronen, veelvoorkomende ziekteprocessen, lichamelijke en psychische klachten en brengt werkomstandigheden in kaart. Door deze screening op te volgen met adequate preventieve zorg, worden ernstige gezondheidsproblemen bij medewerkers voorkomen. Dit leidt tot een gezonde en vitale organisatie met geïnspireerde medewerkers, een lager ziekteverzuim én een hogere productiviteit. De Persoonlijke Gezondheidscheck is hét preventief medisch onderzoek dat geadviseerd wordt door huisartsen, bedrijfsartsen en gezondheidsfondsen.

De samenvattende resultaten van deze pilot zijn hier in te zien.
Heb je belangstelling voor de NBIPED gezondheidscheck? Laat het ons weten en mail naar: vakraadmitt@modint.nl.

Deze pilot met de NIPED Gezondheidsscan is financieel mede mogelijk gemaakt door en is onderdeel van het ESF-project Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren van SO MITT ESF-projecttitel: Een tailormade DI-aanpak in de MITT-branche ESF-projectnummer: 2016EUSF20160.