Nieuwe werkwijze SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) vergroot de kansen van MBO-studenten op de arbeidsmarkt.

Op 21 juni zijn de uitkomsten bekendgemaakt van de toepassing van de nieuwe werkwijze doelmatigheid en aangeboden aan de minister van OCW. Deze nieuwe werkwijze houdt een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in, waarmee eerder kan worden bijgestuurd als de aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt in het geding is.

Voor de MITT zijn de “Mode Maat dossiers “onder de loep genomen. Aanleiding voor de nieuwe werkwijze was het rapport van de commissie macrodoelmatigheid (CMMBO). Volgens de commissie is er niet genoeg arbeidsmarktperspectief voor het aantal studenten wat instroomt op deze opleidingen. Bij deze conclusies zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen, maar ook zijn er in samenwerking met het bedrijfsleven voorstellen voor verbetering gedaan. Deze voorstellen zijn samengevat in het document ‘Advies kwalificatie specialist mode-maat kleding’ wat te vinden is op de site van de SBB.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marieke Kuper: kuper@modint.nl