MITT Monitor 2017: Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid in de MITT-branche

Project: Tailormade gezond & energiek werken nu én in de toekomst!

SO MITT heeft in de periode mei/juni 2017 een grootschalig onderzoek onder werkgevers en werknemers in de MITT-sector uitgevoerd. Doel van het onderzoek

  • in kaart brengen van relevante trends voor de MITT-sector
  • vertaalslag naar de mogelijke impact van deze trends op de sector, bedrijven en medewerkers
  • inventarisatie van de stand van zaken rondom duurzame inzetbaarheid.

Voor sociale partners in de MITT-branche is deze informatie van belang bij de ontwikkeling van haar beleidsplan en gericht beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Resultaten MITT Monitor 2017
De resultaten van de MITT Monitor 2017 zijn bekend. Naast 24 diepte-interviews hebben 242 bedrijven en 241 werknemers meegewerkt aan dit onderzoek. Wij danken eenieder die hieraan heeft meegewerkt.

Het onderzoek omvat een grote hoeveelheid relevante informatie en cijfers. Omwille van de leesbaarheid hebben we naast het eindrapport een vijftal factsheets ontwikkeld. In deze factsheets vindt u de highlights van het onderzoek onder werkgevers (per deelbranche) en werknemers.

Via de volgende links kunt u de factsheets downloaden:

Factsheet modebedrijven

Factsheet wonen en interieur

Factsheet (technisch) textiel

Factsheet tapijtindustrie

Factsheet werknemers

Het volledige onderzoeksrapport Mitt Monitor 2017: Duurzame Inzetbaarheid in de MITT-branche kunt u hier downloaden.

Het rapport is opgebouwd uit 4 onderdelen:

Deel 1 Kerncijfers
Deel 2 Trends & ontwikkelingen
Deel 3 Duurzame inzetbaarheid & aansluiting onderwijs/praktijk
Deel 4 Impact trends en conclusies

Nadere informatie: SO MITT, Colette Hofman E: hofman@modint.nl; T. 088 8100910