MITT bedrijfsscan DI

Bedrijfsscan DI van onze Ambassadeurs Duurzame Inzetbaarheid
De bedrijfsscans van onze “Ambassadeurs Duurzame Inzetbaarheid” maken bedrijven bewust van het belang om aandacht te geven aan de inzetbaarheid van hun medewerkers. Zij geven bedrijven inzicht, adviseren over concrete maatregelen en ondersteunen bij een plan van aanpak. Zij gaan op pragmatische wijze aan de slag. De laagdrempelige aanpak is ook bijzonder geschikt voor kleinere bedrijven.

Bedrijfsscan Duurzame inzetbaarheid van Modint Arbo
De scan duurzame inzetbaarheid is een instrument om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te monitoren en waar nodig te verbeteren. Het belangrijkste doel van de scan duurzame inzetbaarheid is het in kaart brengen van de risico’s m.b.t. duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met het uit de scan voortvloeiende plan van aanpak wordt de mogelijkheid geschapen verbeteringen door te voeren met als gevolg een veiliger en gezonder werkklimaat.

Redenen voor het uitvoeren van de scan duurzame Inzetbaarheid zijn:
• Het verscherpen van de bewustwording voor een langdurige en flexibele inzetbaarheid bij zowel medewerkers op de werkvloer als managers en beleidsmakers;
• Het duidelijk maken van de rol die iedereen heeft in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
• Het bevorderen en/of garanderen van de inzetbaarheid van medewerkers;
• Het minimaliseren van het verzuim en de toetreding tot de WIA.
De resultaten van de Modint Arbo scan vindt u hier

Bedrijfsscan Duurzame inzetbaarheid van AWVN
AWVN heeft een bedrijfsscan en adviesaanpak duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. De bedrijfsscan is samen met de stakeholders in het bedrijf en de DI-ambassadeur (van AWVN) uitgevoerd.

Hierin zijn de volgende stappen ondernomen;
• Een intakegesprek (op locatie of telefonisch);
• Een brede diagnose in gesprek met directie en een kleine delegatie van medewerkers (indien aanwezig ook HR en OR-leden);
• Een adviesgesprek over de belangrijkste aandachtsgebieden en prioriteiten voor duurzame inzetbaarheid;
• Elke deelnemende onderneming heeft een rapportage incl. advies en voorgestelde concrete maatregelen om verder de duurzame inzetbaarheid te vergroten ontvangen;
• Deze rapportage is met de verschillende deelnemers vanuit de organisatie besproken in het adviesgesprek;
• Een DI Barometer is door de DI-ambassadeur ingevuld, ter aanvulling op het inzichtelijk maken van de aandachtspunten t.a.v. inzetbaarheid.

Er wordt gekeken naar wat het bedrijf nu al doet en waar er kansen liggen voor verbetering. Aan de hand van het AWVN-model (ook door SO MITT gehanteerd) is een brede aanpak mogelijk, om zowel op organisatie- als medewerkersniveau te onderzoeken, waar kansen liggen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

De zgn. DI Barometer geeft aan wat de stand van zaken is bij de deelnemende bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid en geeft inzicht in de gebieden waar aandacht al dan niet naar uit kan gaan. De DI Barometer is op het niveau van de organisatie, van de leidinggevenden en van de medewerkers.
De resultaten van de bedrijfsscans van AWVN vindt u hier

Deze MITT bedrijfsscans DI zijn financieel mede mogelijk gemaakt door en zijn onderdeel van het ESF-project Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren van SO MITT ESF-projecttitel: Een tailormade DI-aanpak in de MITT-branche ESF-projectnummer: 2016EUSF20160.