Geactualiseerde brochure SAVAMITT-verzekering

Bent u of wordt u ziek en kunt u daarom minder of helemaal niet meer werken? Dan krijgt u na 2 jaar te maken met de WIA. Hierdoor kan uw inkomen fors dalen. Cao-partijen in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie hebben met Centraal Beheer speciale afspraken gemaakt over een inkomensverzekering die het zogenaamde WGA-hiaat dekt. Dat is een hele zorg minder.

SAVAMITT heeft gekozen voor de WGA Hiaatverzekering Uitgebreid. U betaalt hiervoor een gunstige, collectieve premie. De afspraken staan beschreven in de SAVAMITT-cao, het SAVAMITT-reglement en de verzekeringsvoorwaarden SAVAMITT van Centraal Beheer. Zie voor meer informatie ook het tabblad Arbeidsongeschiktheid

De praktische brochure met alle informatie is onlangs geactualiseerd. Download hier de brochure Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-verzekering (februari 2019).