FOUT IN CAO MITT BOEKJE: Aanpassing ingang leeftijdsvakantie

Op 26 januari 2016 hebben wij u laten weten dat per abuis de ingangsleeftijd van de leeftijdsvakantie, geregeld in artikel 31 onder C, van de CAO MITT 2014-2016 niet is aangepast in verband met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Alleen de zgn. ouderenbepalingen (hoofdstuk X) zijn aangepast.

Cao-partijen hebben afgesproken deze meelopen met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd in die zin dat per 1 januari 2016 de leeftijden / leeftijdsgrenzen opschuiven met 6 maanden.
Voor de periode daarna spreken CAO-partijen af dat de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd op dezelfde wijze wordt gevolgd.”
Artikel 31, onder C, sub 1, is als gevolg hiervan per 1-1-2016 als volgt gewijzigd:

C. Leeftijdsvakantie vanaf 1-1-2016

1. De werknemer die in een vakantiejaar tenminste de leeftijd van 45½, 50½, 55½ of 60½ jaar bereikt, heeft in dit vakantiejaar – boven het door hem op grond van het in A en B genoemde opgebouwde vakantierecht – aanspraak op extra uren betaalde vakantie.
Deze extra vakantie is voor de werknemer met een gemiddelde werkweek van respectievelijk 36, 37 of 38 uur en een leeftijd van:

45 ½ t/m 50 jaar: resp. 7,2, 7,4 of 7,6 uur
50 ½ t/m 55 jaar: resp. 21,6, 22,2 of 22,8 uur
55 ½ t/m 60 jaar: resp. 36, 37 of 38 uur
60 ½ jaar en ouder: resp. 43,2, 44,4 of 45,6 uur.