Financien

Algemeen

Er is een groeiend aantal werknemers met schulden en financiële problemen. Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel. Zij zijn (veel) tijd kwijt aan het afhandelen van loonbeslag of verzoeken tot voorschot op het salaris. Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico’s met zich mee. Werknemers kampen met stress, vallen uit, hebben een hoog ziekteverzuim en een lagere arbeidsproductiviteit.
Bedrijven kunnen hun medewerkers in financiële problemen vaak maar beperkt helpen; hun hulp is vaak ook weinig effectief. Medewerkers melden zich uit schaamte of vrees voor consequenties pas (te) laat en werkgevers willen zich vanuit privacy-overwegingen niet met geldzaken van medewerkers bemoeien.
De Vakraad MITT attendeert er graag op dat Startpunt Geldzaken en CNV Geldzorg uw bedrijf en uw medewerkers hierbij kunnen helpen. Zij werken op dit gebied samen met elkaar.

Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken wil de financiële zelfredzaamheid van medewerkers bevorderen. Startpunt Geldzaken heeft zgn. geldplannen ontwikkeld waarmee medewerkers zèlf hun geldzaken in balans kunnen brengen en houden. Als bedrijf kunt u zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken en daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van financiële problemen bij uw medewerkers.
Geldplannen stellen medewerkers in staat zichzelf te helpen: stap voor stap, op het door hen gewenste moment en ieder in zijn/haar eigen tempo. De Geldplannen zijn anoniem, zodat de privacy is gewaarborgd. Daar waar nodig wordt verwezen naar relevante hulpverlenende instanties.
In het Startpunt Geldzaken bundelen het Nibud, Vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en de stichting ter certificatie van financiële planners FPSB hun expertise op het gebied van huishoudfinanciën

Nadere informatie: http://www.nibud.nl/beroepsmatig/startpunt-geldzaken/

CNV Geldzorg

CNV Geldzorg is in het leven geroepen door CNV vakmensen. Ook hun doel is om te helpen om het taboe om geldzorgen bespreekbaar te maken te doorbreken en om werknemers te helpen bij het op orde brengen en houden van hun financiën.
Cnv Geldzorg biedt hiervoor de volgende dienstverlening. Een workshop “In gesprek over geld” voor werkgevers en leidinggevenden, informatiebijeenkomst “Grip op je knip” voor werknemers en een cursus “Omgaan met je geld”. Daarnaast biedt CNV Geldzorg individuele ondersteuning van werknemers.

Nadere informatie: https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/cnv-geldzorg