Even voorstellen: Ronald Veldman

De besturen van de Vakraad MITT, het Sociaal Fonds MITT, Stichting Opleidingsfonds MITT en SAVAMITT hebben met ingang van 1 januari 2019 een nieuwe coördinator. Ronald Veldman, met ingang van dit jaar senior beleidsadviseur sociale zaken bij Modint, gaat de werkzaamheden verrichten. Simone van der Heijdt geeft invulling aan het secretariaat.

Ronald Veldman werkte de afgelopen 11 jaar als beleidsadviseur bij de Werkgevers in de Sport. De laatste zeven jaar gaf hij namens werkgevers invulling aan het arbeidsvoorwaardenbeleid van de sector sport en was hij in opdracht van sociale partners in de sport regievoerder van de CAO Sport. Specifieke onderwerpen waarmee hij zich bezig heeft gehouden zijn het arbeidsmarktfonds Samen Presteren, sectoranalyses, ESF-aanvragen, de Wet werk en zekerheid (Wwz), de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba), pensioen, functiewaarderingen, keuzebudgetten en de cao-app Werken in de Sport. De paritaire wereld is voor Ronald dan ook een bekend terrein.

Ronald Veldman: “Hoewel de wereld van de mode, interieur, textiel en tapijt voor mij geheel onbekend is, voelde de eerste kennismaking bijzonder goed. Strategisch, inhoudelijk, communicatief en organisatorisch liggen er mooie uitdagingen om mee aan de slag te gaan, waarbij voor mij betrokkenheid van de leden van Modint, maar zeker ook de werknemers in de sector, belangrijk is. Helaas blijkt het niet gelukt te zijn om eind 2018 tot een cao-akkoord te komen. Gelukkig hebben cao-partijen onlangs weer met elkaar aan tafel gezeten en hopelijk volgt overeenstemming”.