Engelvaart Bodywear / Pilot

Engelvaart Bodywear wil ook in deze tijd blijven inspelen op de vraag van de markt. Daarvoor is het van groot belang om te kunnen bouwen op de kennis, inzet en loyaliteit van haar medewerkers. Van deze medewerkers wordt vooral een juiste werkmentaliteit en een initiatiefrijke, toegewijde werkhouding verwacht.
Door de tijd heen is bij de directie de vraag ontstaan of de juiste medewerker nog steeds op de juiste werkplek werkzaam is en hoe deze het beste tot z´n recht komt, nu en in de toekomst.

Met het oog op de continuïteit en verwachtingen naar de toekomst heeft Engelvaart Bodywear aan Werkend Nederland gevraagd om personeel en organisatie tegen het licht te houden. Met als doel om een degelijke basis te leggen voor een vitale en bevlogen organisatie met structurele aandacht
voor de inzetbaarheid van het personeel.

De gekozen aanpak

Werkend Nederland helpt bedrijven, in het bijzonder in het MKB, om de motivatie en inzetbaarheid van het personeel te verbeteren en het werkplezier te verhogen. Geen bedrijf is aan elkaar gelijk, daarom wordt support op maat geboden.

Op basis van de vraag van Engelvaart Bodywear is het programma APK voor Personeel aangeboden. Werkend Nederland fungeert in dit programma als thermometer in de lijn; maakt de aandacht- en verbeterpunten van het individu én de organisatie inzichtelijk en bespreekbaar en wakkert het heilige vuur aan. Een andere, effectieve aanpak van de jaarlijkse functie evaluatie en beoordeling, evenals het herzien van de organisatiestructuur en functie-inhoud maken hiervan deel uit.

Het stappenplan

De volgende stappen zijn gevolgd, inclusief projectvoorbereiding, -organisatie, -administratie en -support, waaronder het ondersteunen van personeelszaken bij de interne communicatie en het voorbereiden van de informatiemeeting/kick-off :

  • (Strategische) intake en inventarisatie; in samenspraak met de adviseur zijn de strategische doelstellingen en de aandachtspunten concreet gemaakt en bepaald;
  • Informatiemeeting/kickoff; in samenwerking met de adviseur zijn de medewerkers betrokken bij de strategie en doelstellingen van het bedrijf en nut en noodzaak van het programma;
  • Onderzoek en rapportages (0-meting) op individueel en collectief niveau (managementrapportage) met aanbevelingen;
  • Persoonlijk gesprek met de medewerkers op locatie over o.a. het functioneren, de werkinhoud en -beleving, de persoonlijke ontwikkeling en de motivatie in relatie tot de loopbaan en geformuleerde doelstellingen van het bedrijf. Het gesprek heeft tot doel om de medewerker bewust te maken van de rol binnen het bedrijf en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen loopbaan en verbeterpunten.
    Voor een dergelijk gesprek is een basis van discretie en vertrouwen nodig, wat ontstaat doordat de adviseurs niet uit de eigen organisatie afkomstig zijn en bovendien oprechte interesse tonen in de medewerker. Vanuit deze oprechte interesse is het mogelijk om kritisch en confronterend te zijn naar het persoonlijke functioneren en de persoonlijke motivatie in relatie tot de doelstellingen van de organisatie.
  • Nazorg, zowel op locatie als telefonisch;
  • Evalueren en beoordelen van het jaarlijkse functioneren: Inventariseren van de huidige en gewenste aanpak. Voor een effectieve aanpak is het gespreksdocument aangepast, directie en personeelszaken geïnstrueerd en de gesprekken bijgewoond/uitgewerkt;
  • Organisatiestructuur&functie-inhoud Herzien en uitwerken organisatiestructuur en functie-inhoud op basis van de doelstellingen en uitkomsten, inclusief het begeleiden en de nazorg directie, leidinggevenden en medewerkers.

Draagvlak

Het besef van nut en noodzaak van duurzame inzetbaarheid was al aanwezig bij directie en leidinggevenden van Engelvaart Bodywear en heeft voor draagvlak gezorgd. In eerst instantie was de houding van de medewerkers kritisch en afwachtend. Echter door de oprechte aandacht, informatieoverdracht over de ingezette koers en de voortgang en de concrete stappen is draagvlak ontstaan bij de medewerkers.

Resultaten

Vanaf februari tot heden merkt het bedrijf en haar medewerkers dat de organisatie in beweging is. Vanuit de strategische doelstellingen is gewerkt aan een heldere structuur en duidelijke kaders en personeelsbeleid, wat aan de medewerkers is gepresenteerd.