Effectiever gebruik resultaten PMO en healthcheck / Praktische informatie

Er is duidelijk behoefte om dit soort instrumenten minder vrijblijvend in te zetten, zodat deze daadwerkelijk effect hebben op de leefstijl van de medewerker en de keuzes die hij maakt. Om dit te bereiken, is het belangrijk om te onderzoeken wat de optimale condities zijn voor het gebruik van WAI en/of healthcheck. Doel is dat medewerkers effectief omgaan met de resultaten van het onderzoek en zo nodig hun leefstijl veranderen.

Methode

De werkgever gaat met medewerkers en deskundigen (HR en bedrijfsarts) in gesprek over hun ervaringen met de WIA of healthcheck, op basis van de volgende aandachtspunten:

  • Vindt u de inzet van de WAI en/of healthcheck een effectief instrument om de leefstijl eventueel aan te passen? Waarom wel/ waarom niet?
  • Is het voor u duidelijk waarom de WAI en/of healthcheck wordt aangeboden?
  • Waarom wel/ waarom niet? Zo nee, wat zou anders/ beter kunnen?
  • Wat voegen het instrument en de resultaten voor u toe?
  • Denkt u dat u ook wat gaat doen met de resultaten? Waarom wel, waarom niet? En zo nee, op welke wijze zou u wel iets doen met de resultaten?
  • Wat mag uw organisatie van medewerkers verwachten ten aanzien van hun leefstijl?
  • Wat heeft u nodig om uw leefstijl eventueel te veranderen?
  • Wat moet er nog meer gebeuren om de WAI of healthcheck echt effectief te laten zijn in uw organisatie?

Resultaat

Het resultaat van deze gesprekken is een checklist met duidelijke randvoorwaarden waaronder een WAI en/of healthcheck effectief kan worden ingezet zodat de kans groter wordt dat medewerkers hun leefstijl aanpassen.