De tapijt- en textielbranche

Onder Textiel- en Tapijtindustrie moet worden verstaan:

a. het vervaardigen en/of doen vervaardigen van één dimensionale in dikte variërende langgerekte structuren, zoals garens, band, touw en dergelijke door middel van het verwerken van dierlijke, plantaardige, halfsynthetische, synthetische en minerale vezels;
b. het, uitgaande van de onder a bedoelde structuren (bijvoorbeeld ga-rens of vezels), vervaardigen en/of doen vervaardigen van tweedi-mensionale vlakke structuren, zoals weefsels, breisels, tapijt, netten en dergelijke, met uitzondering van papier;
c. het, uitgaande van de onder a bedoelde structuren (bijvoorbeeld ga-rens of vezels), al dan niet met als tussenstap de onder b bedoelde activiteit, vervaardigen en/of doen vervaardigen van driedimensionale producten, zoals sokken, slangen en dergelijke;
d. het veredelen en/of doen veredelen van die structuren als bedoeld onder a, b en c, door middel van een bewerking/oppervlaktebewer-king (dit is het aanpassen van eigenschappen en/of uiterlijk), zoals bleken, verven, drukken en finishen en coaten;
e. het be- en verwerken en/of doen be- en verwerken van textiele afval-len ten behoeve van hergebruik (recycling);
f. het bewerken en/of doen bewerken van kapok en dergelijk vezelma-teriaal.


De tapijt- en textielbranche in de sportlights!


 

 

 

 

 

 

Sociale partners

  • Logo MODINT homepage
  • FNV bondgenoten
  • De Unie logo
  • CNV logo