Functieclassificatie 2014 / CAO MITT

Nieuwe functieclassificatie en omzetting naar Orba PM per 1-1-2016

In de CAO MITT 2014-2016 zijn afspraken gemaakt over de update van de functieclassificatie en de omzetting naar Orba PM. Deze update zal op ondernemingsniveau uiterlijk per 1-1-2016 dienen te worden ingevoerd. Dit impliceert dat alleen nieuwe / nieuw beschreven functies opnieuw ingedeeld zullen moeten worden op basis van de nieuwe functiebeschrijvingen in het nieuwe Handboek Functiewaardering Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) 2014 en de (nieuwe) classificatie van deze functies.

jeans met labelHoofdstuk IV ( artikelen 19 en 20) van de CAO MITT 2014-2016 gaat over functiewaardering en –indeling en de beroepsprocedure. Hierin wordt melding gemaakt van het Handboek Functiewaardering MITT 2014.

De nieuwe functiegroepindeling per 1-1-2106 kunt u zien in de nieuwe functierasters, die opgenomen zijn in deze Cao:  voor Mode-interieur  in bijlage IIA en voor zowel Textiel en Tapijt productie als voor Textiel en Tapijt overige disciplines  in bijlage IIB.

De overgangsregels m.b.t. de beloning in geval van een wijziging van de functiegroepindeling als gevolg van de implementatie van deze update  zijn opgenomen in artikel 23, onderdeel D van de Cao: “D. Overgangsregels nieuwe functiewaardering 2015 / 2016”.


Sociale partners