Functie classificatie 2005 / CAO MITT

Functiewaardering MITT 2005

Hoofdstuk IV van de CAO MITT gaat over functiewaardering en –indeling. Hierin wordt melding gemaakt van het Handboek Functiewaardering Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2005. Hieronder treft u de inhoud van dat Handboek aan. Het Handboek is door zijn omvang verdeeld in aparte bestanden, zoals onderstaand weergegeven.

 

De in de CAO MITT opgenomen functiewaardering en de zgn. open loonschalenstructuur van het loongebouw in de CAO MITT zijn geïntroduceerd in 2005. Als nadere achtergrondinformatie treft u de twee presentaties aan van de voorlichtingsbijeenkomsten die toen georganiseerd zijn over het systeem van functiewaardering: Functiewaardering en de loonstructuur in de CAO MITT: Loonstructuur

 

Bestellen

Desgewenst kunt u ook het handboek functiewaardering MITT (ordner met daarin de verschillende documenten) bij de Vakraad bestellen met behulp van het Bestelformulier 

 

Sociale partners