Cao MITT 2019-2020 Algemeen verbindend verklaard

18-11-2019 |Het ministerie van SZW heeft de cao MITT op 7 november jl. Algemeen Verbindend Verklaard. Met uitzondering van Teijn Aramid, Low & Bonar en Lantor B.V. heeft dit tot gevolg dat alle werkgevers vallend onder de werkingssfeer van de cao MITT verplicht zijn de cao te volgen.

De algemeen verbindend verklaring is van toepassing tot en met 31 maart 2020.  Voor de algemeen verbindend verklaring van de afdracht aan Sociaal Fonds MITT geldt een andere termijn. deze was nog steeds van toepassing en kent nu ook een langere duur. De werkgeversbijdrage is algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2020.

De cao MITT kunt u vinden op de website van vakraadmitt.nl.