Bestuurssamenstelling SF MITT

Het bestuur van Sociaal Fonds MITT bestaat uit 4 werkgevers- en 4 werknemersleden, te weten:

Leden werkgevers

Namens MODINT:
De heer G.A.J. Lamers
De heer M. Mulder
Mevrouw N.L. Hofman
vacature

Plaatsvervangende leden: De heer H.J.A. Bekke

Leden werknemers:
Namens FNV: De heer J. Plat
Namens CNV Vakmensen: Mevr. N. Engmann-van Eijbergen
Namens De Unie: Mevr. E.M. Werger

Contactgegevens Secretariaat SF MITT
Bezoekadres: Arnhemse Bovenweg 100, Zeist
Postbus 762
3700 AT Zeist
Telefoon: +31 (0)88-8100 810
Fax. +31 (0)88-8100 909
Email: VakraadMITT@modint.nl

Administrateur:
AZL
Adres: Akerstraat 92,  Heerlen
Postbus 4471
6401 CZ  Heerlen
Telefoon: +31 (0)45-5763609
Fax: +31 (0)45-5741117