Bestuurssamenstelling SAVAMITT


Het bestuur van SAVAMITT bestaat uit 4 werkgevers- en 4 werknemersleden, te weten:

Leden werkgevers:

Namens MODINT:
De heer G.A.J. Lamers
De heer M. Mulder
Mevrouw N.L. Hofman
Vacature

Plaatsvervangende leden: De heer H.J.A. Bekke

Leden werknemers:

Namens FNV: De heer J. Plat
Namens CNV Vakmensen: Mevrouw N. Engmann-van Eijbergen
Namens De Unie: Mevrouw E.M. Werger

Het secretariaat van SAVAMITT is gevestigd te Zeist. Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw M.S. van der Heijdt-van Geresteyn.