Bedrijfstakpensioenfonds

Over Bpf MITT

Bedrijfstakpensioenfonds MITT is in 2006 ontstaan uit een fusie van de bedrijfstakpensioenfondsen voor de Textielindustrie (Bpf Textiel) en de Confectie-Industrie (SBC).

Het bestuur

Het bestuur van Bpf MITT is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken binnen het pensioenfonds. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de werkgevers als de werknemers. De werknemers zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden van FNV, de CNV BedrijvenBond en De Unie. De werkgevers door afgevaardigden van MODINT, de ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel.

Commissies

Het bestuur heeft een aantal commissies ingesteld. Deze commissies ondersteunen het bestuur en houden toezicht op de besluiten van de het bestuur. De commissies voeren deze vervolgens uit. Er zijn vier commissies:

* Beleggingscommissie
* Incasso/Aansluitings- en Vrijstellingscommissie
* Uitbestedingscommissie
* Communicatiecommissie

Verantwoordingsorgaan

Bpf MITT heeft een Verantwoordingsorgaan . Dit orgaan beoordeelt elk jaar de beleidskeuzes en het handelen van het bestuur.

Contactinformatie

T. 088 – 116 2441
E.: bpf-mitt@azl.eu

Voor uitgebreide informatie over het Bpf MITT verwijzen wij u graag naar de website van het fonds: www.pensioenfondsmitt.nl.