Blog Archives

Arbocatalogus MITT vernieuwd

Met veel plezier en enige trots laten wij u hierbij weten dat er voor de MITT-sector een fraaie nieuwe website van de Modint Arbocatalogus is: www.modintarbocatalogus.nl. De sinds 2010 bestaande website van de Modint Arbocatalogus voor de MITT-branche was hard aan vervanging toe. De website was niet uitnodigend, bevatte te veel tekst en weinig beeld. Ook

Continue Reading →

Hulp bij financiële problemen van uw medewerkers.

Algemeen Er is een groeiend aantal werknemers met schulden en financiële problemen. Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel. Zij zijn (veel) tijd kwijt aan het afhandelen van loonbeslag of verzoeken tot voorschot op het salaris. Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico’s met zich mee. Werknemers kampen met

Continue Reading →

Aparte loonschaal voor medewerkers met een arbeidsbeperking

Op 26 januari 2016 hebben wij u laten weten dat bij de onderhandelingen over de CAO MITT 2014-2016 is afgesproken dat in de cao een aparte uurloonschaal wordt ingericht voor medewerkers die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn met voltijdse arbeid 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. Artikel 21 van de CAO MITT

Continue Reading →

FOUT IN CAO MITT BOEKJE: Aanpassing ingang leeftijdsvakantie

Op 26 januari 2016 hebben wij u laten weten dat per abuis de ingangsleeftijd van de leeftijdsvakantie, geregeld in artikel 31 onder C, van de CAO MITT 2014-2016 niet is aangepast in verband met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Alleen de zgn. ouderenbepalingen (hoofdstuk X) zijn aangepast. Cao-partijen hebben afgesproken deze meelopen met de

Continue Reading →

Sluit u aan bij en onderteken het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Op 9 maart jl. het IMVO (International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Convenant Duurzame Kleding en Textiel door een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid gepresenteerd. 
Sociale partners in de MITT-sector, Modint, FNV en CNV Vakmensen, maakten hier uiteraard deel van uit. Andere partijen bij het convenant zijn: InRetail, VGT, Solidaridad, Unicef Nederland,

Continue Reading →

Uitbetaling werkgeversdeel SUC-bestemmingsreserve specifieke groep mode-interieurbedrijven

Bij de onderhandelingen over de CAO MITT 2014-2016 is afgesproken dat het werkgeversdeel van de SUC bestemmingsreserve aan ondernemingen in de mode-industrie, die 31-12-2005 deelnamen aan de SUC, onder nader te bepalen voorwaarden zal worden uitbetaald. Deze betaling zal aan deze specifieke groep mode-interieurbedrijven in 2016 plaatsvinden. Dit kan om aanzienlijke bedragen gaan. In augustus/september

Continue Reading →

Jaarloon en berekeningsperiode eenmalige uitkeringen CAO MITT 2014-2016

Voor de berekening van de eenmalige uitkeringen per 30-6-2015, 1-1-2016 en 31-3-2016 is het nodig om te weten wat het jaarloon is op grond van de CAO MITT 2014-2016. Het begrip jaarloon geldt dus voor alle eenmalige uitkeringen uit de CAO MITT 2014-2016. Het jaarloon wordt in artikel 2, onder 7, van de CAO MITT

Continue Reading →

De nieuwe website van Bpf MITT online

Bpf MITT heeft een nieuwe website. Het webadres www.pensioenfondsmitt.nl is niet veranderd, de rest wel. Goed om te weten: Alle pensioeninformatie van Bpf MITT is via de website nu nóg makkelijker vindbaar voor u en uw werknemers: Er is een speciaal onderdeel voor werkgevers. Met informatie en tools die voor u als werkgever handig zijn.

Continue Reading →

CAO MITT 2014-2016 stelt nieuwe ketenregeling WWZ tijdelijk buiten werking

Bij de inwerkingtreding per 1 juli 2015 van de nieuwe ketenregeling voor contracten voor bepaalde tijd op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt de CAO MITT 2014-2016. Deze cao maakt in artikel 11, lid 3, gebruik van de “oude” ketenregeling. Volgens het overgangsrecht van de WWZ blijft deze “oude” ketenregeling van toepassing

Continue Reading →