Arbocatalogus MITT vernieuwd

Met veel plezier en enige trots laten wij u hierbij weten dat er voor de MITT-sector een fraaie nieuwe website van de Modint Arbocatalogus is: www.modintarbocatalogus.nl.

De sinds 2010 bestaande website van de Modint Arbocatalogus voor de MITT-branche was hard aan vervanging toe. De website was niet uitnodigend, bevatte te veel tekst en weinig beeld. Ook de indeling en menustructuur waren niet gebruiksvriendelijk. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de vernieuwing van de website van de Modint Arbocatalogus. We zijn blij dat deze er nu is en hopen dat u er goed uw weg in zal kunnen vinden.

Heeft u opmerkingen of tips, laat het ons weten. We willen het beste voor u en werken continue aan verbetering.

Enquête
De Arbocatalogus moet niet alleen fraai om te zien en in het gebruik zijn, maar de oplossingen en maatregelen moet ook inhoudelijk aansluiten bij de gebruiken en behoeften binnen de sector.
Binnenkort kunt u dan ook een enquête van de Vakraad MITT tegemoet zien waarin we het gebruik en de relevantie van de in de Arbocatalogus opgenomen oplossingen bij u willen toetsen en deze met nieuwe ontwikkelingen in de sector willen aanvullen. Niet toegepaste maatregelen worden dan verwijderd.

Wat is de Modint Arbocatalogus voor onze sector?
Op grond van de Arbowet hebben werkgevers en werknemers namelijk (gezamenlijke) verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. De wet geeft sociale partners de gelegenheid arbobeleid te maken, specifiek voor hun eigen branche. Hierdoor komt een arbobeleid op maat tot stand dat moet kunnen rekenen op meer draagvlak bij de betrokken ondernemingen. En daarmee op een verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkvloer.

Modint en de vakbonden hebben hieraan gevolg gegeven. Zij hebben de afspraken gebundeld in een zogenoemde Arbocatalogus. In deze Modint Arbocatalogus zijn maatregelen / oplossingen opgenomen voor de belangrijkste risico’s die in de hele sector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden. Daarbij wordt uiteraard wel rekening gehouden met de eigen specifieke sectorale risico’s van de mode- en interieurindustrie respectievelijk tapijt- en textielindustrie. In de Modint Arbocatalogus wordt derhalve beschreven hoe de bedrijven binnen de sector kunnen voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet en Arboregelgeving.

Alleen gezamenlijk kunnen we de Arbocatalogus up to date houden. Uw input, van kleine en grote bedrijven, is daarvoor noodzakelijk. We vertrouwen er dan ook op dat u in groten getale mee zal doen aan deze enquête.