MODINT RI&E voor de mode- en interieurindustrie en de tapijt- en textielindustrie / ARBO

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E moet altijd actueel zijn. De Inspectie SZW controleert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of er een getoetste RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Heeft u geen RI&E dan zal de Inspectie een schriftelijke waarschuwing geven of een eis tot naleving. Als de RI&E niet volledig is, geeft de Inspectie SZW een waarschuwing met een termijn van maximaal 3 maanden om de RI&E in orde te maken.

Hoe beter de arbeidsomstandigheden, hoe gezonder uw bedrijf!

Modint en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV Vakmensen hebben in 2018 speciaal voor de mode- en interieurbranche en voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) geactualiseerd en laten certificeren. Deze RI&E is een praktisch instrument dat ondernemers helpt om arborisico’s in het werk aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Hoe beter de arbeidsomstandigheden, hoe gezonder het bedrijf en hoe beter van de werknemers!
Op grond van de Arbowet is elk bedrijf met medewerkers verplicht een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E moet altijd actueel zijn.

De Branche RI&E.

De branche RI&E levert bedrijven in de sector voordeel op en zijn specifiek gericht op de vraagstukken die spelen in de sector! Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder de MITT-branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. Met deze digitale RI&E voldoet de organisatie in 5 stappen aan haar arboverplichting wat betreft het hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie. Hiermee wordt veel tijd en geld bespaar. Indien het bedrijf meer dan 25 werknemers heeft dan kunt de uitgevoerde branche RI&E laten toetsen door Modint.
Gebruik maken van het digitale RI&E instrument? Stuur dan een e-mail naar rie@modint.nl

In vijf stappen maakt u voor uw bedrijf een RI&E en een Plan van Aanpak.

Daarmee voldoet u aan de RI&E-verplichting uit de Arbowet.

1. Inventarisatie:

De eerste stap van het uitvoeren van een RI&E is het maken van een lijst met de risico’s in uw bedrijf. 

2. Evaluatie:

Nadat de inventarisatie van de risico’s in uw bedrijf, komt het evalueren van de risico’s. 

3. Plan van aanpak:

Na inventarisatie en evaluatie, moet u als stap 3 een plan van aanpak maken. Daarin geeft u aan hoe en wanneer u de risico’s voor uw medewerkers en uw bedrijf gaat voorkomen, beperken of beschermen. 

4. Uitvoering en onderhoud

U vult deze RI&E samen, c.q. in overleg met uw medewerkers in. Om een juist beeld te geven van de risico’s binnen het bedrijf is de inbreng van werknemers en de preventiemedewerker onmisbaar. Betrek, indien aanwezig, de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging er ook bij. Zij moeten ook instemmen met de door u gekozen manier waarop u het RI&E-onderzoek wil uitvoeren en met het Plan van Aanpak. Als u aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. Nieuwe werkzaamheden, verhuizing naar een ander bedrijfspand, nieuwe apparatuur, nieuwe manier van werken, reorganisatie? Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aanpassing van de RI&E of het opnieuw moeten uitvoeren van de RI&E.

5. Toetsing

Nadat de RI&E is opgesteld, dient deze te worden getoetst. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het plan van aanpak. Neemt u contact op met Modint voor meer informatie.

Verplichting tot toetsing van de RI&E
Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten hun RI&E-instrument op de gewone wijze, zoals hierboven beschreven, laten toetsen.

Toetsingsvrijstelling:
Sinds 1 april 2011 behoeven bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken van een voor toetsingsvrijstelling erkende of in de CAO vastgelegd RI&E-instrument, de RI&E niet meer te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.


 

Sociale partners