Arbo catalogus MITT / ARBO

In deze catalogus zijn maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele sector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden.

MODINT, ondernemersorganisatie voor Mode, Interieur, Tapijt en Textiel, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben hieraan gevolg gegeven. Zij hebben de afspraken gebundeld in een zogenoemde Arbocatalogus. De wetgever heeft doelvoorschriften opgesteld waar werkgevers en –nemers aan moeten voldoen. Hoe zij dat kunnen doen is in de Arbocatalogus voor de belangrijkste risico’s in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie weergegeven. Hierin staan methoden en/of middelen beschreven die ingezet kunnen worden. Voor sector zijn er twee Arbocatalogi, één voor de mode- en interieur-industrie en één voor de tapijt- en textielindustrie, samengebracht binnen één website en onder de gemeenschappelijke noemer: MODINT Arbocatalogus Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.

De Arbocatalogus voor de Tapijt en Textiel bestrijkt de volgende onderdelen:

Fysieke belasting | Gevaarlijke stoffen | Machineveiligheid | Geluid en trillingen | Biologische Agentia | Beeldscherm en Kantooromgeving | Magazijnen en Intern Transport

De Arbocatalogus voor de Mode & Interieur bestrijkt de volgende onderdelen:

Machineveiligheid | Fysieke belasting, incl. beeldschermwerk | Geluid en Trillingen (in bewerking) | Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)


 

Sociale partners