Monthly Archives: februari 2020

Meedenksessie Eigenrisicodragerschap (ERD) WGA

12-02-2020 | Een werkgever kan te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan er na 104 weken recht ontstaan op een WGA-uitkering. WGA staat voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de dekking van de eerste 10 jaar aan WGA-uitkeringslasten kunnen werkgevers kiezen voor

Continue Reading →

Ministerie van SZW onderzoekt sector op arbeidsdiscriminatie

03-02-2020 | Onlangs verscheen het jaarplan van de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (voorheen arbeidsinspectie). Hierin kondigden zij de sectoren en onderwerpen aan die extra aandacht krijgen op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. De inspectie SZW zet zich al jaren in voor Eerlijk, Veilig en Gezond werk.

Continue Reading →