Sluit u aan bij en onderteken het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Op 9 maart jl. het IMVO (International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Convenant Duurzame Kleding en Textiel door een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid gepresenteerd. 
Sociale partners in de MITT-sector, Modint, FNV en CNV Vakmensen, maakten hier uiteraard deel van uit. Andere partijen bij het convenant zijn: InRetail, VGT, Solidaridad, Unicef Nederland,

Continue Reading →