Uitbetaling werkgeversdeel SUC-bestemmingsreserve specifieke groep mode-interieurbedrijven

Bij de onderhandelingen over de CAO MITT 2014-2016 is afgesproken dat het werkgeversdeel van de SUC bestemmingsreserve aan ondernemingen in de mode-industrie, die 31-12-2005 deelnamen aan de SUC, onder nader te bepalen voorwaarden zal worden uitbetaald. Deze betaling zal aan deze specifieke groep mode-interieurbedrijven in 2016 plaatsvinden. Dit kan om aanzienlijke bedragen gaan. In augustus/september

Continue Reading →