CAO MITT 2014-2016 stelt nieuwe ketenregeling WWZ tijdelijk buiten werking

Bij de inwerkingtreding per 1 juli 2015 van de nieuwe ketenregeling voor contracten voor bepaalde tijd op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt de CAO MITT 2014-2016. Deze cao maakt in artikel 11, lid 3, gebruik van de “oude” ketenregeling. Volgens het overgangsrecht van de WWZ blijft deze “oude” ketenregeling van toepassing

Continue Reading →