Nieuws

Week van de RI&E

De RI&E Mode & Interieur en RI&E Textiel & Tapijt voor de MITT-sector zijn geactualiseerd…

Stand van zaken cao-onderhandelingen

Begin mei heeft er informeel overleg plaatsgevonden tussen werkgevers en werknemers. Tijdens dit overleg bleek…

Afstudeeronderzoek Diversiteit

Twee studenten van de Hogeschool Leiden verrichten, in opdracht van Netwerkraad Wereldburgers FNV, onderzoek naar…

Werknemersaantallen: jaarlijkse uitvraag

Jaarlijks (in april/mei) vraagt de Vakraad MITT werknemersaantallen uit. Dit is een wettelijke verplichting voortvloeiend…

Geactualiseerde brochure SAVAMITT-verzekering

Bent u of wordt u ziek en kunt u daarom minder of helemaal niet meer…

RI&E MITT geactualiseerd

Modint en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV Vakmensen hebben speciaal voor de mode-…

Lees meer nieuws

Sociale partners: