Nieuws

Versobering WW gerepareerd voor MITT-sector

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Het…

Even voorstellen: Ronald Veldman

De besturen van de Vakraad MITT, het Sociaal Fonds MITT, Stichting Opleidingsfonds MITT en SAVAMITT…

Veiligheid voor iedereen op de werkvloer

Modint en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV Vakmensen hebben speciaal voor de mode-…

Lees meer nieuws

Sociale partners: