Nieuws

Geactualiseerde brochure SAVAMITT-verzekering

Bent u of wordt u ziek en kunt u daarom minder of helemaal niet meer…

RI&E MITT geactualiseerd

Modint en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV Vakmensen hebben speciaal voor de mode-…

Versobering WW gerepareerd voor MITT-sector

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Het…

Lees meer nieuws

Sociale partners: