Nieuws

Versobering WW gerepareerd voor MITT-sector

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Het…

Even voorstellen: Ronald Veldman

De besturen van de Vakraad MITT, het Sociaal Fonds MITT, Stichting Opleidingsfonds MITT en SAVAMITT…

RI&E MITT geactualiseerd

Modint en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV Vakmensen hebben speciaal voor de mode-…

Lees meer nieuws

Sociale partners: