Functieprofiel Verantwoordingsorgaan Bpf MITT 2018

Modint houdt met de vakbonden in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie als cao-partijen het Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT) in stand, die de door cao-partijen overeengekomen pensioenregeling uitvoert.

In het Verantwoordingsorgaan is per 1 juni 2018 een vacature voor een vertegenwoordiger namens Modint. Wij doen hierbij graag een beroep op u en andere Modint bedrijven in de MITT-sector om een geschikte kandidaat voor te dragen voor deze interessante positie.

Het Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 8 leden: vijf leden namens pensioengerechtigden, twee leden namens de actieve deelnemers en één lid namens de werkgevers.
Aan het vervullen van het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan worden bepaalde eisen gesteld. Het functieprofiel van het Verantwoordingsorgaan van Bpf MITT kunt u hier vinden